Neno Laonekana katika Mwili

Yaliyomo
 • Sehemu Ya Kwanza Matamshi ya Mungu Mwenye Mwili Wakati wa Kutimizwa kwa Huduma Yake
  • Kiambatisho: Fasiri ya Mafumbo ya Maneno ya Mungu
   • Maneno ya Mwana wa Adamu Kuwa Mwili Alipotembea katika Makanisa (Ⅰ)
    • Maneno ya Mwana wa Adamu Kuwa Mwili Alipotembea katika Makanisa (Ⅱ)
     • Maneno ya Mwana wa Adamu Kuwa Mwili Alipotembea katika Makanisa (Ⅲ)
      • Maneno ya Mwana wa Adamu Kuwa Mwili Alipotembea katika Makanisa (Ⅳ)
       • Sehemu ya Tatu

        Ni Lazima Wale Wanaofaa Kufanywa Wakamilifu Wapitie Usafishaji

        Kama unaamini katika Mungu, ni lazima umtii Mungu, uweke ukweli katika vitendo na utimize majukumu yako. Zaidi ya hayo, ni lazima uelewe mambo unayopaswa kupitia. Ikiwa unapitia tu kushughulikiwa, kupata nidhamu na hukumu, kama wewe unamfurahia tu Mungu, lakini huwezi kuhisi wakati Mungu anakuadhibu wewe au kushughulika na wewe, hili halikubaliki. Labda katika wakati huu wa usafishaji unasimama imara pahali ulipo. Hii bado haitoshi, ni lazima uendelee mbele. Funzo la kumpenda Mungu halina mwisho, na hakuna kamwe kikomo kwake. Watu huona kuamini katika Mungu kama jambo rahisi mno, lakini mara tu wanapopata uzoefu kiasi wa vitendo, wao hutambua kwamba kuamini katika Mungu si rahisi kama watu wanavyofikiria. Wakati Mungu anafanya kazi ili kumsafisha mwanadamu, mwanadamu huteseka, upendo wake kwa Mungu unakuwa mkubwa zaidi, na zaidi ya nguvu za Mungu zinawekwa wazi kwa mwanadamu. Kadri usafishaji wa mwanadamu ulivyo wa kiwango cha chini, ndivyo upendo wake kwa Mungu ulivyo wa kiwango cha chini, na ndivyo nguvu za Mungu zinawekwa wazi kwake kwa kiwango cha chini. Kadri usafishaji wake na uchungu wake ulivyo mkubwa na zaidi yalivyo mateso yake, ndivyo upendo wake wa kweli kwa Mungu utakavyokuwa, ndivyo imani yake kwa Mungu itakavyokuwa ya kweli, na ndivyo maarifa yake ya Mungu yatakuwa ya kina. Katika uzoefu wako utaona kwamba wale ambao wanakabiliwa na usafishaji mkubwa na uchungu, na kushughulikiwa sana na nidhamu, wana upendo mkubwa kwa Mungu, na ujuzi mkubwa na maarifa ya utambuzi wa Mungu. Wale ambao hawajapitia ushughulikiaji wowote lakini wanao ujuzi wa juu juu, na wanaweza tu kusema: "Mungu ni mzuri sana, Yeye huwapa watu neema ili waweze kumfurahia Yeye.” Kama watu wamepitia ushughulikiaji na nidhamu, basi hao wangeweza kuyazungumza maarifa ya kweli ya Mungu. Hivyo kazi ya Mungu katika mwanadamu ilivyo ya ajabu, ndivyo ilivyo ya thamani zaidi na ni muhimu; zaidi inavyokosa kupenyeza kwako na zaidi isivyolingana na dhana zako, ndivyo kazi ya Mungu inavyoweza kukushinda wewe, kukupata wewe, na kukufanya mkamilifu. Maana ya kazi ya Mungu ni kubwa sana! Kama Hangemsafisha mwanadamu kwa njia hii, ikiwa Hangefanya kazi kwa njia hii, basi kazi ya Mungu haingekuwa na ufanisi na ingekuwa isiyo na maana. Hii ndiyo sababu ya maana ya ajabu ya uteuzi Wake wa kundi la watu katika siku ya mwisho. Hapo awali, ilisemwa kuwa Mungu angelichagua na kulipata kundi hili. Zaidi ilivyo kuu kazi Anayofanya ndani yenu, ndivyo ulivyo mkubwa na safi upendo wenu, na ndivyo kazi ya Mungu ilivyo kuu zaidi, ndivyo zaidi unavyoweza kufahamu hekima Yake na ndivyo kina cha ufahamu wako Kwake. Katika siku za mwisho, miaka 6,000 ya mpango wa Mungu wa usimamizi utafika kikomo. Je, inawezekana ufike mwisho hivyo tu, kwa urahisi hivyo? Baada ya Yeye kuwashinda wanadamu, je, kazi Yake itakuwa imefika mwisho? Je, inaweza kuwa rahisi vile? Watu hufikiria kwamba ni rahisi sana, lakini kile Mungu anafanya si rahisi vile. Bila kujali ni sehemu gani ya kazi ya Mungu, yote ni isiyoeleweka kwa mwanadamu. Ikiwa ungeweza kuifahamu, basi kazi ya Mungu ingekuwa isiyo na maana au thamani. Kazi inayofanywa na Mungu ni isiyoeleweka, inakinzana pakubwa na dhana zako, na zaidi isivyopatana na dhana zako, ndivyo inathibitisha zaidi kwamba kazi ya Mungu ni ya maana; ingekuwa inalingana na dhana zako, basi ingekuwa bila maana. Leo, unahisi kwamba kazi ya Mungu ni ya ajabu mno, na zaidi ilivyo ya ajabu, ndivyo unahisi kwamba Mungu ni asiyeeleweka, na kuona jinsi matendo ya Mungu ni makubwa. Kama ingechukua tu kazi ya kutimiza wajibu ya kumshinda mwanadamu, na baadaye kazi hii kukamilika, basi mwanadamu hangeweza kuona umuhimu wa kazi ya Mungu. Ingawa umepokea usafishaji kidogo leo, ni wa faida kubwa sana kwa ukuaji wa maisha yako— na hivyo ugumu wa aina hii ni wenye umuhimu mkubwa sana kwako. Leo, umepokea usafishaji kidogo, lakini baadaye utaweza kwa kweli kuyaona matendo ya Mungu, na hatimaye utasema: “Matendo ya Mungu ni ya ajabu mno!” Hivyo ndivyo yatakavyokuwa maneno moyoni mwako. Baada ya kupitia usafishaji wa Mungu kwa muda (majaribu ya[a] watenda-huduma na wakati wa kuadibu), baadhi ya watu hatimaye walisema: "Kuamini katika Mungu ni kugumu kweli kweli!” “Kugumu" huku kunaonyesha kwamba matendo ya Mungu ni yasiyoeleweka, kuwa kazi ya Mungu ni yenye maana kubwa na thamani, na yenye kustahili kuthaminiwa na mwanadamu. Ikiwa, baada ya Mimi kufanya kazi nyingi hivi, hukuwa na maarifa hata kidogo, basi kazi yangu ingeweza kuwa na thamani bado? Nitakufanya useme: Huduma kwa Mungu ni ngumu kweli kweli, matendo ya Mungu ni ya ajabu mno, Mungu kweli ni mwenye hekima! Yeye ni mwenye kupendeza kweli kweli! Kama, baada ya kupata uzoefu kwa muda, una uwezo wa kusema maneno kama haya, basi hii inathibitisha kuwa umepata kazi ya Mungu ndani yako. Siku moja, wakati uko nje ya nchi kueneza injili na mtu akuulize: "Imani yako kwa Mungu iko vipi?" Utaweza kusema: "Matendo ya Mungu ni ya ajabu kweli kweli!” Baada ya kukuona ukisema hivyo, watahisi kwamba kuna kitu ndani yako na kwamba matendo ya Mungu kweli ni yasiyoeleweka. Huku kweli ni kutoa ushahidi. Utasema kuwa kazi ya Mungu imejawa hekima, na kazi Yake ndani yako imekushawishi kwa kweli na kuushinda moyo wako. Wewe daima utampenda kwa maana Yeye anastahili zaidi upendo wa wanadamu! Kama unaweza kuzungumza kwa vitu hivi, unaweza kuisongeza mioyo ya watu. Haya yote ni kutoa ushahidi. Kama unaweza kuwa shahidi wa ajabu, kuwafanya watu watoe machozi, hiyo inaonyesha kwamba kwa kweli wewe ni mmoja anayempenda Mungu. Hii ni kwa sababu unaweza kutenda kama shahidi wa upendo kwa Mungu na matendo ya Mungu yanaweza kuonyeshwa kupitia kwako. Na kwa njia ya kujieleza kwako, watu wengine wanaweza kutafuta Matendo Yake, wapate uzoefu wa Mungu, na wao wataweza kusimama imara katika kila mazingira wanayojikuta katika. Ni kutoa ushahidi kwa njia hii ndio kutoa ushahidi kwa dhati, na hili hasa ndilo linalohitajika kutoka kwako sasa. Unafaa kusema kwamba matendo ya Mungu ni muhimu sana na yanastahili kuthaminiwa na watu, kwamba Mungu ni wa thamani mno na Yuko kwa wingi, Hawezi tu kusema, lakini hata zaidi Yeye anaweza kusafisha mioyo ya watu, kuwaletea starehe, na Yeye anaweza kuwapata, kuwashinda, na kuwakamilisha. Kutoka katika kupitia kwako utaona kwamba Mungu ni mwenye kupendwa sana. Hivyo unampenda Mungu kiasi gani sasa? Je, unaweza kweli kusema mambo haya kutoka moyoni wako? Wakati unaweza kueleza maneno haya kutoka kwenye kina cha moyo wako utaweza kutoa ushahidi. Mara tu uzoefu wako umefikia kiwango hiki utakuwa na uwezo wa kuwa shahidi wa Mungu, na utakuwa umefuzu kwa ajili yake. Kama huwezi kufika kiwango hiki katika uzoefu wako, basi wewe bado utakuwa mbali sana. Ni jambo la kawaida kwako kuwa mdhaifu katika usafishaji, lakini baada ya usafishaji unapaswa kuweza kusema: "Mungu ni mwenye hekima sana katika kazi Yake!” Kama wewe kweli unaweza kuelewa utambuzi wa vitendo wa hili, ni ya thamani, na uzoefu wako una thamani.

        Je, ni nini unatafuta sasa? Unachopaswa kuwa ukitafuta ni kama wewe una uwezo wa kuonyesha matendo ya Mungu, kama unaweza kuwa sauti na udhihirisho wa Mungu, na kama wewe unastahili kutumiwa Naye. Ni kiasi gani cha kazi ambacho Mungu hakika amefanya kwako? Ni kiasi gani umeona, ni kiasi gani umegusa? Umepitia kiasi gani, na kuonja kiasi gani? Kama Mungu amekujaribu, kukushughulikia, au kukuadhibu—haijalishi, matendo Yake na kazi Yake vimefanywa juu yako, lakini kama muumini katika Mungu, kama mtu ambaye ana nia ya kufuatilia kufanywa mkamilifu na Yeye, je, una uwezo wa kueleza matendo ya Mungu kwa njia ya uzoefu wako mwenyewe wa vitendo? Je, unaweza kuishi kwa kudhihirisha Mungu kupitia kwa hili? Je, unaweza kutoa kwa ajili ya wengine kupitia uzoefu wako mwenyewe wa vitendo, na kugharimika mwenyewe kwa ajili ya kazi ya Mungu? Ili kutoa ushahidi kwa ajili ya matendo ya Mungu lazima uweze kueleza matendo Yake ni nini, na hili linafanywa kwa kutegemea uzoefu wako, maarifa, na mateso ambayo umevumilia. Je, wewe ni mtu ambaye hutoa ushahidi kwa ajili ya matendo ya Mungu? Je, una matamanio haya? Kama unaweza kutoa ushuhuda kwa ajili ya jina Lake, na hata zaidi, matendo Yake, pamoja na kuishi kwa kudhihirisha picha ambayo Yeye anataka kwa watu Wake, basi wewe ni shahidi wa Mungu. Je, unashuhudia kwa ajili ya Mungu vipi kwa hakika? Kutafuta na kuwa na hamu ya kuishi kwa kudhihirisha Mungu, kueleza matendo ya Mungu kupitia kwa maneno yako, kuwaruhusu watu kujua na kuona matendo Yake—kama kweli unatafuta yote haya, Mungu atakukamilisha. Ikiwa yote unayotafuta ni kukamilishwa na Mungu na kubarikiwa mwishoni, basi mtazamo wa imani yako katika Mungu si safi. Unapaswa kutafuta jinsi ya kuona matendo ya Mungu katika maisha ya kweli, jinsi ya kuridhisha Yeye wakati anadhihirisha mapenzi Yake kwako; kutafuta jinsi ya kutoa ushahidi kwa maajabu Yake na hekima, jinsi ya kuonyesha nidhamu na ushughulikiaji Wake kwako. Haya yote ni mambo unapaswa kuwa ukijaribu kufikiria sasa. Kama upendo wako kwa Mungu ni ili tu uweze kushiriki katika utukufu wa Mungu baada ya Yeye kukukamilisha, bado haitoshi na haiwezi kufikia mahitaji ya Mungu. Unahitaji kuwa na uwezo wa kushuhudia matendo ya Mungu kivitendo, kutosheleza mahitaji Yake, na kuwa na uzoefu wa kazi alifanya kwa watu. Iwe ni maumivu, machozi, au huzuni, lazima uyapitie yote kivitendo. Haya yote ni ili uweze kuwa shahidi wa Mungu. Je, ni chini ya utawala wa nini hasa sasa unateseka na kutafuta ukamilifu? Je, ni kushuhudia kwa ajili ya Mungu? Je, ni kwa ajili ya baraka za mwili au kwa ajili ya matarajio ya baadaye? Dhamira zako zote, motisha, na malengo ya kibinafsi kutekeleza lazima kurekebishwa na hayawezi kuongozwa na mapenzi yako mwenyewe. Kama mtu mmoja anatafuta ukamilifu kupokea baraka na kutawala katika madaraka, wakati yule mwingine anafuata ukamilifu kuridhisha Mungu, kwa ajili ya kweli kuwa shahidi wa matendo ya Mungu, je, ni ipi kati ya njia mbili ungeweza kuchagua? Ukichagua wa kwanza, basi bado uko mbali sana na viwango vya Mungu. Nilisema kabla ili kuruhusu matendo Yangu kujulikana wazi katika ulimwengu wote na kwamba nitatawala kwa kiwango cha juu kabisa ulimwenguni. Kwa upande mwingine, kilichokabidhiwa kwenu ni kwenda kushuhudia matendo ya Mungu, si kwa ajili yenu kuwa wafalme na kujionyesha ulimwenguni kwa ujumla. Hebu ulimwengu wote ujazwe na matendo ya Mungu. Hebu kila mtu ayaone na ayakiri. Hili linasemwa kuhusiana na Mungu Mwenyewe, na kile wanadamu wanapaswa kufanya ni kushuhudia kwa ajili ya Mungu. Je, unajua kiasi gani kuhusu Mungu sasa? Je, unaweza kushuhudia Mungu kiasi gani? Je, ni lengo gani la Mungu kumkamilisha mwanadamu? Mara baada ya kuelewa mapenzi ya Mungu, je, unapaswa kuonyesha kujali jinsi gani kuelekea mapenzi Yake? Kama uko tayari kukamilishwa na tayari kutumia kuishi kwako kulingana na kushuhudia kwa ajili ya matendo ya Mungu, kama una hii nguvu ya msukumo, basi hakuna lililo ngumu sana. Wanachohitaji watu sasa ni kujiamini. Kama una hii nguvu ya msukumo, basi ni rahisi kuruhusu chochote chenye uhasi, ubatili, uvivu na dhana za mwili, falsafa ya maisha, tabia ya uasi, hisia, na mengineyo kwenda.

        Wakati wanapitia katika majaribu, ni kawaida kwa watu kuwa dhaifu, au kuwa na uhasi ndani yao, au kukosa uwazi juu ya mapenzi ya Mungu au njia yao ya kutenda. Lakini katika hali yoyote, lazima uwe na imani katika kazi ya Mungu, na usimkane Mungu, kama Ayubu. Ingawa Ayubu alikuwaa na aliilaani siku yake ya kuzaliwa, yeye hakukana kwamba vitu vyote katika maisha ya binadamu vilikuwa vimetolewa na Yehova, na kwamba Yehova pia Ndiye anayevichukua vyote. Haijalishi jinsi yeye alijaribiwa, alisisitiza imani hii. Haijalishi ni aina gani ya usafishaji unapitia katika uzoefu wako wa maneno ya Mungu, Mungu anahitaji imani yako. Kwa njia hii, kinachofanywa kamili ni imani yako na matarajio. Wakati huwezi kuyagusa au kuyaona, ni katika hali hii ndiyo imani yako inahitajika. Imani yako inahitajika kwa wakati ambao kitu hakiwezi kuonekana kwa macho tu, wakati huwezi kuziachilia dhana zako mwenyewe. Ukiwa huna uwazi kuhusu kazi ya Mungu, kinachotakiwa ni imani yako na kwamba uchukue msimamo imara na kuwa shahidi. Wakati Ayubu alifikia hatua hii, Mungu alimwonekania na kuzungumza naye. Hiyo ni, ni kutoka ndani ya imani yako tu ndipo utaweza kumwona Mungu, na wakati una imani Mungu atakukamilisha. Bila imani, Hawezi kufanya hivyo. Mungu ataweka juu yako chochote ulicho na matumaini ya kupata. Kama huna imani, Mungu hawezi kukukamilisha na hutakuwa na uwezo wa kuona matendo Yake, na zaidi huwezi kuona uweza Wake. Wakati una imani na unaweza kugusa matendo Yake katika uzoefu wako wa vitendo, Mungu atakuonekania, Naye atakupa mwangaza na kuongoza kutoka ndani. Bila hiyo imani, Mungu hawataweza kufanya hivyo. Kama umepoteza matumaini katika Mungu, ni jinsi gani utaweza kupata uzoefu Wake? Kwa hiyo, ni wakati una imani tu na huweki mashaka kumhusu Mungu, ni wakati una imani ya kweli Kwake tu bila kujali Anachokifanya ndipo Atakuangazia na kukupa nuru katika mapito yako, na ni hapo tu ndipo utaweza kuona matendo Yake. Mambo haya yote yanafanikishwa kupitia katika imani, na imani inafanikishwa tu kupitia usafishaji—imani haiwezi kuendelea bila kuwepo kwa usafishaji. Je, imani inarejelea nini? Imani ni kusadiki kwa kweli na moyo wa dhati ambao wanadamu wanapaswa kumiliki wakati wao hawawezi kuona au kugusa kitu, wakati kazi ya Mungu haiambatani na dhana za binadamu, wakati inazidi uwezo wa binadamu. Hii ndiyo imani Ninayozungumzia. Watu wanahitaji imani katika nyakati za shida na usafishaji, na pamoja na imani huja usafishaji. Hivi havichanguliki. Haijalishi jinsi Mungu anavyofanya kazi au ni aina gani ya mazingira uliyomo, utaweza kufuatilia maisha, kuendeleza kazi ya Mungu ndani yako, na kuufuatilia ukweli. Utakuwa na uelewa wa matendo ya Mungu na utakuwa na utaweza kutenda kulingana na ukweli. Hii ni imani yako ya kweli, na hii inaonyesha kuwa hujapoteza tumaini kwa Mungu. Bado utautafuta ukweli katika usafishaji, utaweza kumpenda Mungu kwa kweli na wala hutakuwa na mashaka Kwake. Haijalishi Anachofanya, bado utatenda ukweli kumridhisha Yeye, na utaweza kwa undani kutafuta mapenzi Yake na kujali mapenzi Yake. Ni hii tu ndiyo imani ya kweli katika Mungu. Awali, wakati Mungu alisema kwamba ungetawala kama mfalme, ulimpenda Yeye, na wakati Yeye alijionyesha hadharani kwako, ulimfuata Yeye. Lakini sasa Mungu amejificha, huwezi kumwona Yeye, na shida zimekujia. Kwa wakati huu, unapoteza matumaini katika Mungu? Hivyo wakati wote ni lazima utafute maisha na kutafuta kuridhisha mapenzi ya Mungu. Hii inaitwa imani ya kweli, na ni aina ya upendo ulio wa kweli na mzuri zaidi.

        Ilikuwa kwamba watu wote wangefanya maazimio yao mbele ya Mungu na kusema: "Haijalishi asiyempenda Mungu, ni lazima mimi nimpende." Lakini sasa, unakabiliwa na usafishaji. Si sambamba na dhana zako, hivyo unapoteza imani katika Mungu. Je, huu ni upendo wa kweli? Umesoma mara nyingi kuhusu matendo ya Ayubu—Je, umesahau kuyahusu? Upendo wa kweli unaweza tu kuchukua sura kutoka ndani ya imani. Unaendeleza upendo wa kweli kwa Mungu kupitia usafishaji wako, katika uzoefu wako halisi wewe hujali mapenzi ya Mungu kwa njia ya imani yako, na kwa njia ya imani yako unanyima mwili wako mwenyewe na kuyatafuta maisha—hili ndilo unalopaswa kufanya. Ukifanya hivi utaweza kuona matendo ya Mungu, lakini kama huna imani hutaweza, na hutaweza kupata uzoefu wa kazi Yake. Iwapo unataka kutumika na kufanywa mkamilifu na Mungu, ni lazima umiliki kila kitu: uwe tayari kuteseka, imani, uvumilivu, na utiifu. Ukipata uzoefu wa kazi ya Mungu, ni lazima uweze kupata kufahamu juu ya mapenzi Yake na kujali huzuni Yake. Kumkamilisha mtu si rahisi, na kila kisa cha usafishaji unachopitia kinahitaji imani na upendo wako. Kama unataka kufanywa mkamilifu na Mungu, kwenda mitaani tu hakutoshi, na kugharimika mwenyewe kwa ajili ya Mungu pekee hakutoshi pia. Ni lazima umiliki mambo mengi ili uweze kuwa mtu ambaye anakamilishwa na Mungu. Unapokabiliwa na mateso ni lazima uweze kutozingatia mwili na usilalamike dhidi ya Mungu. Wakati Mungu anajificha kutoka kwako, ni lazima uweze kuwa na imani ya kumfuata Yeye, kudumisha upendo wako wa awali bila kuuruhusu ufifie au kutoweka. Haijalishi anachofanya Mungu, ni lazima uheshimu mpango Wake, na kuwa na nia zaidi ya kuulaani mwili wako mwenyewe kuliko kulalamika dhidi Yake. Wakati unakabiliwa na majaribu lazima umridhishe Mungu licha ya kutotaka kuacha kitu chochote unachopenda, au kilio cha uchungu. Ni hili tu linaloweza kuitwa upendo wa kweli na imani. Haijalishi kimo chako halisi ni kipi, ni lazima kwanza umiliki nia ya kupitia ugumu pamoja na imani ya kweli, na ni lazima uwe na nia ya kuunyima mwili. Unapaswa kuwa tayari binafsi kuvumilia ugumu na kupata hasara kwa maslahi yako binafsi ili kuridhisha mapenzi ya Mungu. Lazima pia kuwa na moyo wa kujuta mwenyewe, kwamba hukuweza kumridhisha Mungu katika siku za nyuma, na kuwa na uwezo wa majuto mwenyewe sasa. Kusiwe na hata kimoja kati ya hivi kinachokosa na Mungu atakukamilisha wewe kupitia vitu hivyo. Ikiwa huna masharti haya, huwezi kufanywa mkamilifu.

        Sasa, watu wote wameona kuwa mtu anayemtumikia Mungu lazima asijue jinsi ya kuteseka kwa ajili yake tu, lakini hata zaidi, anapaswa kuelewa kwamba kuamini katika Mungu ni kwa ajili ya kutafuta kumpenda. Mungu kukutumia wewe si tu kukusafisha wewe au kukufanya uteseke, lakini ni kukufanya ujue matendo Yake, kujua umuhimu halisi wa maisha ya binadamu, na hasa kukufanya ujue kwamba kumtumikia Mungu si kazi rahisi. Kukutana na Mungu haihusu kufurahia neema Yake, lakini zaidi kuhusu mateso kwa sababu ya upendo wako Kwake. Kwa kuwa unafurahia neema ya Mungu, lazima pia ufurahie kuadibu kwa Mungu—lazima upitie haya mambo yote. Unaweza kuwa na uzoefu wa nuru ya Mungu ndani yako, na unaweza pia kupitia ushughulikiaji na hukumu Yake. Kwa njia hiyo, unakuwa na uzoefu wa pande zote. Mungu amefanya kazi ya hukumu juu yako, na Yeye pia amefanya kazi ya kuadibu juu yako. Neno la Mungu limekushughulikia, lakini pia Yeye amekupa nuru, amekuangazia. Wakati unataka kukimbia, mkono wa Mungu bado unakushikilia. Hizi kazi zote ni kukufahamisha kwamba kila kitu kuhusu mwanadamu ni katika rehema ya Mungu. Unaweza kufikiri kuamini katika Mungu ni kuhusu mateso, au kufanya mambo mengi kwa ajili Yake, au kwa ajili ya amani ya mwili wako, au ni kwa ajili ya kila jambo liende vyema kwa ajili yako, kwa ajili ya kila jambo liwe starehe—lakini hakuna kati ya haya ambayo ni madhumuni watu wanapaswa kuwa nayo kwa ajili ya kuamini katika Mungu. Kama hayo ndio unaamini, basi mtazamo wako si sahihi na huwezi kukamilika. Matendo ya Mungu, tabia ya Mungu ya haki, hekima Yake, neno Lake, na maajabu Yake na kutoeleweka kwa kina Kwake ni mambo yote watu wanapaswa kujaribu kuelewa. Tumia uelewa huu ili kuachana na maombi ya kibinafsi na pia matumaini ya mtu binafsi na dhana moyoni mwako. Ni kwa kuondoa tu haya unaweza kukidhi masharti yanayotakiwa na Mungu. Ni kwa njia hii tu unaweza kuwa na uzima na kuridhisha Mungu. Kumwamini Mungu ni kwa ajili ya kuridhisha Mungu, kuishi kwa kudhihirisha tabia Yeye anahitaji, kuruhusu matendo na utukufu Wake kudhihirishwa kupitia kundi hili la watu wasiostahili. Huo ndio mtazamo sahihi kwa ajili ya kuamini katika Mungu, na pia lengo unapaswa kutafuta. Unapaswa kuwa na mtazamo sahihi wa kuamini katika Mungu na kutafuta kupata neno la Mungu. Unahitaji kula na kunywa neno la Mungu, na kuwa na uwezo wa kuishi kwa kudhihirisha ukweli, na hasa kuona matendo ya Mungu katika vitendo, Matendo Yake ya ajabu katika ulimwengu mzima, pamoja na kazi Yeye hufanya katika mwili katika vitendo. Kwa njia ya uzoefu wako halisi, unaweza kufahamu tu ni jinsi gani Mungu hufanya kazi Yake kwa watu, mapenzi Yake ni nini kufikia watu. Haya yote ni kuondoa tabia ya kishetani ya kiufisadi. Ondoa uchafu na udhalimu ndani yako, ondoa nia zako mbaya, na unaweza kuendeleza imani ya kweli katika Mungu. Kwa kuwa tu na imani ya kweli unaweza kweli kumpenda Mungu. Unaweza tu kweli kumpenda Mungu kwa misingi ya imani yako Kwake. Je, unaweza kufanikisha kumpenda Mungu bila kumwamini Yeye? Kama unaenda kuamini katika Mungu, huwezi kuwa na mawazo nusu kuhusu jambo hilo. Baadhi ya watu hujazwa na nguvu mara tu wanapoona kwamba imani katika Mungu itawaletea baraka, lakini hupoteza nguvu zote mara tu wanapoona wanafaa kusafishwa. Je, hiyo ni kuamini katika Mungu? Mwishowe, imani katika Mungu inahusu utiifu kamili mbele Yake. Unaamini katika Mungu lakini bado una madai Kwake, una dhana nyingi za kidini ambazo huwezi kuzipuuza, maslahi ya kibinafsi huwezi kuacha, au bado unatafuta baraka za mwili na unataka Mungu aokoe mwili wako, ili kuokoa nafsi yako—haya yote ni uwakilishi wa watu wenye mtazamo usio sahihi. Hata kama watu wenye imani za kidini wana imani katika Mungu, hawatafuti mabadiliko ya tabia, hawafuatilii maarifa ya Mungu, na wana haja tu na maslahi ya miili yao. Wengi kati yenu mna imani ambazo ziko katika ya imani za kidini. Hiyo siyo imani ya kweli katika Mungu. Kuamini katika Mungu lazima umiliki moyo wa kuteseka kwa ajili Yake na uamuzi wa kujitoa mwenyewe. Usipokidhi haya masharti mawili haihesabiki kama imani katika Mungu, na hutakuwa na uwezo wa kufikia mabadiliko ya tabia. Ni watu tu wanaotafuta ukweli kwa dhati, wanajaribu kumjua Mungu, na kujiingiza katika maisha ni wale ambao kweli wanaamini katika Mungu.

        Wakati majaribio yanakuja juu yako, utaiunganishaje kazi ya Mungu kukabiliana nayo? Je, utakuwa hasi au utaelewa usafishaji wa Mungu wa wanadamu kutoka kwa kipengele chema? Utapata faida gani kutoka kwa usafishaji wako? Je upendo wako kwa Mungu utakua? Wakati uko chini ya usafishaji, utaweza kuunganisha majaribu ya Ayubu na kuichukulia kazi ya Mungu ndani yako kwa uzito? Je, utaweza kuona jinsi Mungu anawapima wanadamu kwa njia ya majaribio ya Ayubu? Ni aina gani ya mvuto ambao majaribu ya Ayubu yanaweza kuleta kwako? Je, utakuwa tayari kuwa shahidi kwa Mungu katikati ya usafishaji wako, au utataka kuuridhisha mwili katika mazingira ya starehe? Ni nini kweli mtazamo wako kuhusu imani kwa Mungu? Je, kweli ni kwa ajili Yake, na si kwa ajili ya mwili? Je kweli una lengo kwa kutafuta kwako? Je, uko tayari kupitia usafishaji ili ufanywe mkamilifu na Mungu, au badala yake umeona heri kuadibiwa na kulaaniwa na Mungu? Je, hakika unaonaje jambo la kuwa na ushuhuda wa Mungu? Watu wanapaswa kufanya nini katika mazingira yapi ili kwa kweli wawe shahidi wa Mungu? Kwa kuwa Mungu wa vitendo ameonyesha sana kazi ya hakika ndani yako, kwa nini siku zote una mawazo ya kuondoka? Je, imani yako katika Mungu ni kwa ajili ya Mungu? Kwa wengi wenu, ni kwa mipango ya binafsi na harakati za faida binafsi. Watu wachache sana wanaamini katika Mungu kwa ajili ya Mungu—je, huu sio ukaidi?

        Kazi ya usafishaji ni ya kimsingi kukamilisha imani ya watu na mwishowe kufikia hali ambapo unataka kuondoka lakini huwezi, ambapo baadhi yenu wanaondolewa hata kipande cha matumaini lakini bado unayo imani yako, ambapo huna tena tumaini katika siku za zako za usoni, na kwa wakati huu tu ndio usafishaji wa Mungu utatamatika. Binadamu bado hawajafikia hatua ya kuelea kati ya maisha na kifo—hawajaonja mauti, hivyo usafishaji haupo katika mwisho. Hata wale ambao walikuwa katika hatua ya watenda-huduma hawakuwa wamesafishwa kabisa, lakini Ayubu alikamilisha usafishaji wake, bila kitu cha kutegemea. Watu lazima wapitie usafishaji mpaka ile hatua ambayo hawana matumaini na kitu cha kutegemea—ni hapo tu pekee ndipokweli watakuwa wamesafishwa. Wakati wa watenda-huduma, moyo wako daima ulikuwa umetulia mbele ya Mungu. Bila kujali Alichofanya na bila kujali mapenzi Yake kwa ajili yako yalikuwa nini, wewe daima ulitii mipango Yake na mwishoni mwa barabara, ulielewa kila kitu. Kupitia majaribu ya Ayubu pia ni kupitia majaribu ya Petro. Wakati Ayubu alijaribiwa yeye alikuwa shahidi, na mwishowe Yehova alidhihirishwa kwake. Ni baada tu ya kuwa shahidi ndipo alistahili kuona uso wa Mungu. Kwa nini inasemwa: "Mimi najificha kutoka nchi ya uchafu lakini Najionyesha kwa ufalme mtakatifu"? Hiyo ina maana kwamba wakati tu uko mtakatifu na kuwa shahidi ndipo unaweza kuwa na hadhi ya kuuona uso wa Mungu. Kama huwezi kuwa shahidi kwa ajili Yake, hauna hadhi ya kuuona uso Wake. Ukijiondoa au kulalamika dhidi ya Mungu ukikabiliwa na usafishaji, kushindwa kuwa shahidi Yake na kuwa kichekesho cha Shetani, hutapata sura ya Mungu. Kama wewe ni kama Ayubu, ambaye katikati ya majaribu aliulaani mwili wake na wala hakulalamika dhidi ya Mungu, na aliweza kuuchukia mwili wake bila kulalamika au kutenda dhambi kwa njia ya maneno yake, huko ni kuwa shahidi. Unapopitia usafishaji kwa kiasi fulani na bado unaweza kuwa kama Ayubu, mtiifu kabisa mbele ya Mungu na bila mahitaji mengine Kwake au dhana zako mwenyewe, basi Mungu atakuonekania. Sasa Mungu hakuonekanii kwa sababu una nyingi ya dhana zako mwenyewe, maoni yako binafsi, mawazo ya ubinafsi, mahitaji ya binafsi na maslahi ya kimwili, na wewe hustahili kuuona uso Wake. Ukimwona Mungu, utampima kwa njia ya dhana yako mwenyewe —basi ni wewe kumsulubisha. Kama mambo mengi yanakuja kwako ambayo si sambamba na dhana zako lakini unaweza kuyaweka kando na kujua matendo ya Mungu kutoka kwa mambo haya, na katikati ya usafishaji unadhihirisha moyo wako wa upendo kwa Mungu, huku ni kuwa shahidi. Kama nyumba yako ina amani, unafurahia starehe za mwili, hakuna mtu anayekutesa, na ndugu na dada zako katika kanisa wanakutii, je, unaweza kuonyesha moyo wako wa upendo kwa Mungu? Je hili linaweza kukusafisha? Ni kwa kupitia katika usafishaji ndio upendo wako kwa Mungu unaweza kuonyeshwa, na ni tu kwa mambo yanayotokea ambayo si sambamba na dhana yako kwamba unaweza kufanywa mkamilifu. Ni kupitia mambo mengi hasi, matatizo mengi ndipo Mungu anakukamilisha. Ni kupitia kwa matendo mengi ya Shetani, shutuma, na udhihirisho wake kwa watu wengi kwamba Mungu anakuruhusu upate ujuzi, hivyo kukufanya uwe mkamilifu.

        Ukigusa matendo ya Mungu katika uzoefu wako halisi, Yeye atakuonekania, na kukupa nuru na kukuongoza kutoka ndani. Kama wewe huwezi kutii maneno Yake, Yeye hataweza kufanya hivyo. Kama huna imani, kama umepoteza matumaini katika Mungu, utawezaje kupata uzoefu? Kama una imani ya kweli ndani Yake na huna tashwishi, ukifungua moyo wako Kwake, Yeye atakukamilisha. Atakupa nuru katika hali yako ya vitendo na katika maisha yako. Katika maisha ya watu ya vitendo, wana matatizo mengi ya kibinafsi, na zaidi ya hayo, hawawezi kuona wazi kiasi cha kazi ya Mungu, hivyo hii inahitaji imani. Imani huja tu kupitia kwa usafishaji—haiwezi kuendelea bila ya kusafishwa. Kama una dhana kwamba huwezi kuachilia na unakuza mashaka kwa Mungu, utazama chini katika usafishaji, na katika nyakati hizi unachohitaji zaidi ni imani.

        Uzoefu wako wengi wa kushindwa, udhaifu, na nyakati za uhasi yanaweza kusemekana kuwa majaribio ya Mungu kwako. Hii ni kwa sababu kila kitu hutoka kwa Mungu, mambo yote na viumbe viko katika mikono Yake. Kama kushindwa au kama wewe ni dhaifu na unajikwaa yote yako kwa Mungu na vipo katika mfumbato Wake. Kutoka kwa upande wa Mungu, haya ni majaribio ya wewe, na kama huwezi kutambua hivyo, yatageuka majaribu. Kuna aina mbili za hali ambazo watu wanapaswa kutambua: Moja inatoka kwa Roho Mtakatifu, na nyingine inaelekea kutoka kwa Shetani. Katika hali moja, Roho Mtakatifu anakuangazia na Anakuruhusu upate kujijua mwenyewe, kuchukia na kujuta mwenyewe na kuweza kuwa na upendo wa kweli kwa Mungu, kuweka moyo wako kumridhisha Yeye. Hali nyingine ni kwamba unajijua mwenyewe, lakini wewe ni hasi na dhaifu. Inaweza kusemwa kuwa huo ni usafishaji wa Mungu. Inaweza pia kusemwa kuwa ni majaribu ya Shetani. Ukitambua kuwa huu ni wokovu wa Mungu kwako na kuwa wewe ni mdeni Wake mkubwa, na kama kuanzia sasa utajaribu kulipa deni Lake na usianguke tena katika upotovu kama huo, kama utaweka juhudi katika kula na kunywa maneno Yake, na kama siku zote unajichukua kama anayekosa, na kuwa na moyo wa hamu, basi haya ni majaribu ya Mungu. Baada ya mateso kumalizika na wewe kwa mara nyingine tena unasonga mbele, Mungu bado atakuongoza, Atakuangazia, Atakupa nuru, na kukustawisha. Lakini kama hulitambui na wewe ni mbaya, kujiachilia tu kukata tamaa, kama unafikiri hivi, basi jaribio la Shetani limekufikia. Wakati Job alipitia majaribio, Mungu na Shetani walikuwa wanawekeana dau , na Mungu alimruhusu Shetani kumtesa Ayubu, kumjaribu. Hata ingawa ilikuwa ni Mungu aliyekuwa anamjaribu Ayubu, hakika alikuwa ni Shetani ndiye aliyemjia. Kwa Shetani, ilikuwa ni kumjaribu Ayubu, lakini Ayubu alikuwa upande wa Mungu na kama haingekuwa vile, angeanguka katika majaribu. Mara baada ya watu kuanguka katika majaribu wao huanguka katika hatari. Kupitia usafishaji inaweza kusemwa kuwa jaribio kutoka kwa Mungu, lakini kama hauko katika hali nzuri inaweza kusemwa kuwa majaribu kutoka kwa Shetani. Kama wewe hauko na uwazi juu ya maono, Shetani atakushutumu na kukuchanganya. Kabla ya kujua, utaanguka katika majaribu.

        Kama hupitii kazi ya Mungu kamwe hutaweza kufanywa mkamilifu. Katika mapito yako, lazima pia kuingia katika maelezo madogo—unawezaje kukuza dhana yako na nia nyingi sana? Ni aina gani ya matendo yanayofaa uliyo nayo kwa haya? Kama unaweza kupitia kazi ya Mungu, hii ina maana kwamba una kimo. Kama unaonekana tu kuwa na nguvu, hiki si kimo halisi na wewe kabisa huwezi kuchukua msimamo. Ni wakati tu mnaweza kupata uzoefu wa kazi ya Mungu na kutafakari kazi ya Mungu wakati wowote, mahali popote, mnaweza kumwacha mchungaji, muishi kivyenu kwa kumtegemea Mungu, na mnaweza kuona matendo halisi ya Mungu, ni hapo tu ndipo mapenzi ya Mungu yatatimizwa. Sasa hivi, watu wengi hawajui jinsi ya kulipitia. Wanapokumbana na suala hawajui jinsi ya kulishughulikia, hawawezi kuipitia kazi ya Mungu, na hawezi kuishi maisha ya kiroho. Lazima uchukue maneno ya Mungu na kuyafanya ndani ya maisha yako ya vitendo.

        Wakati mwingine Anakupa aina fulani ya hisia—unapoteza starehe yako ya ndani, unapoteza uwepo wa Mungu, na wewe unakuwa katika giza. Hii ni aina ya usafishaji. Wakati wowote unapofanya kitu kinaenda mrama au kugonga ukuta. Hii ni nidhamu ya Mungu. Unaweza kufanya kitu na usiwe na hisia yoyote dhahiri kukihusu, na wengine hawajui pia, lakini Mungu anajua. Yeye hatakuacha, na Yeye atakufundisha nidhamu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni yenye kina sana. Yeye kwa makini sana anatazama kila neno na tendo la watu, kila tendo na mwendo wao, na kila wazo lao na fikira ili watu waweze kupata ufahamu wa ndani wa vitu hivyo. Unafanya kitu mara moja na kinaenda mrama, unakifanya tena na bado kinaenda mrama, na hatua kwa hatua utapata kuelewa kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa njia nyingi za kufundishwa nidhamu, utajuwa cha kufanya ili kuwa sambamba na mapenzi ya Mungu na kile kisichoambatana na mapenzi Yake. Mwishowe, utakuwa na majibu sahihi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu ndani yako. Wakati mwingine utakuwa muasi na utakemewa na Mungu kutoka ndani. Haya yote hutoka kwa nidhamu ya Mungu. Kama humthamini Mungu, kama unaidharau kazi Yake, Hatashughulika nawe hata kidogo. Kadri unavyomchukua Mungu kwa makini, ndivyo atakavyokupa nuru zaidi. Sasa hivi, kuna baadhi ya watu katika kanisa ambao wana imani iliyovurugwa na yenye kuchanganyikiwa, na wao hufanya mambo mengi yasiyofaa bila nidhamu, na hivyo kazi ya Roho Mtakatifu haiwezi kuonekana wazi ndani yao. Baadhi ya watu hupigana, hupata fedha, na kufanya biashara bila nidhamu yoyote, na mtu wa aina hiyo yuko katika hatari zaidi. Siyo tu kwamba sasa hawana kazi ya Roho Mtakatifu, lakini katika siku zijazo wao watakuwa wagumu kukamilisha Kuna watu wengi ambao kwao kazi ya Roho Mtakatifu haiwezi kuonekana, ambao nidhamu ya Mungu haiwezi kuonekana kwao. Wao ni wale ambao hawako wazi juu ya mapenzi ya Mungu na ni wasiojua kazi Yake. Wale ambao wanaweza kusimama imara katikati ya usafishaji, wanaofuata Mungu bila kujali Anachofanya, na angalau wanaweza kutoondoka, au kutimiza 0.1% ya kile Petro alitimiza wanafanya sma, lakini hawana thamani kwa ajili ya matumizi . Watu wengi huelewa mambo haraka, wana upendo wa kweli kwa Mungu, na wanaweza kuzidi kiwango cha Petro. Mungu sa aina hii ya kazi, na mtu wa aina hii anaweza kupata nidhamu na nuru Yake na haraka kutupa mbali chochote ambacho si sambamba na mapenzi ya Mungu. Mtu wa aina hii ni kama dhahabu—ni mtu wa aina hii tu ndiye mwenye thamani! Kama Mungu amefanya aina nyingi za kazi lakini bado uko kama mchanga, kama jiwe, basi huna thamani!

        Kazi ya Mungu katika nchi ya joka kubwa jekundu ni ya ajabu na isiyoeleweka. Yeye ataondoa baadhi ya watu kwa sababu kuna kila aina ya watu katika kanisa—kuna watu ambao hutumia fedha za kanisa, wale ambao wanawadanganya wengine, na zaidi. Kama hujui kwa uwazi kazi ya Mungu utakuwa mbaya; hii ni kwa sababu kazi ya Mungu inaweza tu kuonekana katika watu wachache. Wakati huo itakuwa wazi ni nani ambao wanampenda Mungu kwa kweli na wasiompenda. Wale ambao kweli wanampenda Mungu wana kazi ya Roho Mtakatifu, wale ambao hawampendi kwa kweli watafichuliwa kupitia kazi Yake, hatua moja kwa wakati. Watakuwa walengwa wa kuondolewa. Watu hawa watafichuliwa katika kipindi cha kazi ya ushindi—hawana thamani ya kufanywa wakamilifu. Na wale ambao wamekamilishwa wamepatwa na Mungu katika ukamilifu wao wote, na wana uwezo wa kumpenda Mungu kama vile Petro. Wale ambao wameshindwa hawana upendo wa ghafla, lakini wana upendo usioonyesha hisia, na wao wanalazimika kumpenda Mungu. Upendo wa ghafla unaendelezwa kwa njia ya uelewa ulioopatikana kupitia uzoefu wa vitendo. Upendo huu unachukua moyo wa mtu na unawafanya kujitolea kwa Mungu kwa hiari; Maneno ya Mungu yanakuwa msingi wao na wanaweza kuteseka kwa ajili ya Mungu. Bila shaka haya ni mambo yanayomilikiwa na mtu ambaye amekamilishwa na Mungu. Kama unataka tu kushindwa, basi huwezi shuhudua kwa Mungu; kama Mungu angetimiza tu lengo Lake la wokovu kwa njia ya kuwashinda watu, basi hatua ya watenda-huduma ingekuwa inatosha. Hata hivyo, kuwashinda watu si lengo la mwisho la Mungu—lengo Lake la mwisho ni kuwakamilisha watu. Hivyo badala ya kusema kwamba hatua hii ni kazi ni ya kuwashinda watu, sema kuwa ni kazi ya kukamilisha na kuondoa. Baadhi ya watu hawajashindwa kabisa, na katika harakati yaa kuwashinda, kundi la watu watafanywa wakamilifu. Vipande hivi viwili vya kazi vinafanywa kwa pamoja. Watu hawajaondoka kwa muda mrefu sana kama huu wa kazi; ukweli huu unaonyesha kuwa lengo la ushindi limekuwa na mafanikio—huu ni ukweli wa kushindwa. Usafishaji si kwa ajili ya kushindwa, lakini ni kwa ajili ya kufanywa mkamilifu. Bila usafishaji, watu hawangeweza kufanywa wakamilifu. Hivyo usafishaji ni wenye thamani! Leo kundi moja la watu linakamilishwa, kundi moja la watu linapatwa. Baraka kumi zilizotajwa hapo awali zote zililengwa kwa wale ambao wamefanywa wakamilifu. Kila kitu kuhusu kubadilisha sura zao duniani kunalenga wale ambao wamefanywa wakamilifu. Wale ambao hawajafanywa wakamilifu hawezi kufanikisha hili.

        Tanbihi:

        a. Maandishi asilia hayahusihi "majaribu ya.”