4. Inamaanisha nini kuomba kwa kweli?

Maneno Husika ya Mungu:

Ni nini maana ya kuomba kwa kweli? Ina maana ya kuzungumza maneno yaliyo ndani ya moyo wako kwa Mungu, na kuwasiliana na Mungu baada ya kufahamu mapenzi Yake na kutegemea maneno Yake; ina maana ya kuhisi kuwa karibu na Mungu hasa, kuhisi kwamba Yeye yuko mbele yako, na kwamba una kitu cha kumwambia; na inamaanisha kuwa mwangavu hasa ndani ya moyo wako, na kuhisi kwamba Mungu ni wa kupendeza hasa. Utajisikia kutiwa moyo sana, na baada ya kusikia maneno yako ndugu zako watajisikia kufurahishwa, watahisi kwamba maneno unayosema ni maneno yaliyo ndani ya mioyo yao, maneno ambayo wangependa kusema, na kwamba kile unachosema kinawakilisha kile wanachotaka kusema. Hii ndiyo maana ya kuomba kwa kweli. Baada ya kuomba kwa kweli, moyoni mwako utahisi kuwa na amani, na kufurahishwa; nguvu ya kumpenda Mungu itaongezeka, na utahisi kwamba hakuna kitu chochote katika maisha yako yote kinachostahili au ni muhimu zaidi kuliko kumpenda Mungu—na yote haya yatathibitisha kuwa maombi yako yamekuwa yenye ufanisi.

Kimetoholewa kutoka katika “Kuhusu Desturi ya Sala” katika Neno Laonekana katika Mwili

Kiwango cha chini zaidi ambacho Mungu anahitaji kwa watu ni kwamba waweze kufungua mioyo yao Kwake. Ikiwa mwanadamu atautoa moyo wake wa kweli kwa Mungu na kusema kile kilicho ndani ya moyo wake kwa Mungu, basi Mungu yuko tayari kufanya kazi ndani ya mwanadamu; Mungu hataki moyo wa mwanadamu uliopotoka, lakini moyo wake ulio safi na mwaminifu. Ikiwa mwanadamu hasemi yaliyo moyoni mwake kwa Mungu kwa kweli, basi Mungu haugusi moyo wa mwanadamu, au kufanya kazi ndani yake. Hivyo, jambo muhimu sana kuhusu kuomba ni kusema maneno ya moyo wako wa kweli kwa Mungu, kumwambia Mungu kuhusu dosari zako au tabia ya kuasi na kujifungua kabisa kwa Mungu. Wakati huo tu ndipo Mungu atakuwa na hamu ya sala zako; la sivyo, basi Mungu atauficha uso Wake kutoka kwako.

Kimetoholewa kutoka katika “Kuhusu Desturi ya Sala” katika Neno Laonekana katika Mwili

Wakati mwingine, kumtegemea Mungu hakumaanishi kumwomba Mungu afanye kitu kwa kutumia maneno maalum, au kumwomba uongozi au ulinzi maalum. Badala yake, ni kwamba watu wanapokabiliwa na suala fulani, wanaweza kumwomba Mungu kwa kweli. Hivyo, Mungu anafanya nini pale watu wanapomwita? Wakati ambapo moyo wa mtu unatikisika na ana wazo hili: “Ee Mungu, siwezi kufanya hili mimi mwenyewe, sijui jinsi ya kufanya hivyo, na ninahisi mwenye udhaifu na uhasi,” mawazo haya yanapotokea ndani ya watu, je, Mungu hajui kuhusu hilo? Mawazo haya yanapotokea ndani ya watu, je, mioyo yao ni ya kweli? Wanapomsihi Mungu kwa kweli kwa njia hii, Mungu anakubali kuwasaidia? Licha ya ukweli kwamba huenda hawakusema neno, wanaonyesha uaminifu, na hivyo Mungu anakubali kuwasaidia. Mtu anapokabiliwa na tatizo ambalo ni gumu hasa, wakati ambapo hana mtu anayeweza kumwomba msaada, na anapohisi asiyejiweza, yeye huweka matumaini yake ya pekee kwa Mungu. Maombi yake yako vipi? Hali yake ya akili iko vipi? Je, ni mwaminifu? Je, kuna ughushi wakati huo? Ni wakati tu ambapo unamwamini Mungu kana kwamba ni matawi ya mwisho unayokamata ili kuokoa maisha yako, ukitumai kwamba Atakusaidia, kwamba moyo wako ni wa kweli. Ingawa huenda hujasema mengi, moyo wako tayari umesisimuka. Yaani, unatoa moyo wako wa kweli kwa Mungu, na Mungu anasikiliza. Mungu anaposikiliza, Anaona matatizo yako, na Atakupa nuru, Atakuongoza, na kukusaidia.

Kimetoholewa kutoka katika “Waumini Wanahitaji Kwanza Kubaini Mielekeo Mibaya ya Dunia” katika Kumbukumbu za Hotuba za Kristo

Sala sio jambo la kupitia urasmi wa kisheria, au kufuata utaratibu, au kukariri maneno ya Mungu, ambalo ni kusema, sala haimaanishi kuiga maneno kama kasuku na kuwaiga wengine. Katika sala, lazima umpe Mungu moyo wako, ukishiriki maneno yaliyo ndani ya moyo wako na Mungu ili uweze kuguswa na Mungu. Ikiwa maombi yako yatakuwa na matokeo, basi lazima yategemee usomaji wako wa maneno ya Mungu. Ni kwa kuomba tu katikati ya maneno ya Mungu ndipo utaweza kupokea nuru na mwangaza zaidi. Sala ya kweli huonyeshwa kwa kuwa na moyo ambao unatamani sana matakwa yaliyowekwa na Mungu, na kuwa tayari kutimiza matakwa haya; utaweza kuchukia yote ambayo Mungu huchukia, kwa msingi huo utakuwa na maarifa, na utajua na kuelewa wazi kuhusu ukweli ulioelezwa na Mungu. Kuwa na azimio, na imani, na maarifa, na njia ya kufanya mazoezi baada ya kuomba—huku tu ndiko kuomba kwa kweli, na sala kama hii tu ndiyo inaweza kuwa na ufanisi. Lakini sala lazima ijengwe juu ya msingi wa kufurahia maneno ya Mungu na kuwasiliana kwa karibu na Mungu katika maneno Yake, moyo wako ukiweza kumtafuta Mungu na kuwa na amani mbele ya Mungu. Sala kama hiyo tayari imefikia kiwango cha kuwasiliana kwa kweli na Mungu.

Kimetoholewa kutoka katika “Kuhusu Desturi ya Sala” katika Neno Laonekana katika Mwili

Natumaini kwamba ndugu wanaweza kuomba kila siku. Huku si kuzingatia mafundisho ya dini, hata hivyo, bali matokeo ambayo yanapaswa kutimizwa. Je, uko tayari kuacha usingizi kidogo na anasa, kusema sala za asubuhi wakati wa alfajiri na kisha kufurahia maneno ya Mungu? Ukiomba kwa moyo safi na kula na kunywa maneno ya Mungu hivi, utakubalika zaidi Kwake. Ukifanya hivi kila asubuhi, ukifanya mazoezi ya kumpa Mungu moyo wako kila siku na kuwasiliana kwa karibu na Mungu, basi ufahamu wako wa Mungu utaongezeka bila shaka, na utaweza kufahamu vizuri zaidi mapenzi ya Mungu. Unapaswa kusema: “Ee Mungu! Ningependa kutimiza wajibu wangu. Ili Uweze kutukuzwa ndani yetu, na Uweze kufurahia ushuhuda ulio ndani yetu, kikundi hiki cha watu, naweza tu kutoa nafsi yangu yote kwako. Nakuomba Ufanye kazi ndani yetu, ili niweze kukupenda na kukuridhisha kwa kweli, na kukufanya Uwe lengo ambalo ninafuatilia.” Wakati ambapo unakuwa na mzigo huu, Mungu atakufanya uwe mkamilifu bila shaka; hupaswi tu kuomba kwa ajili yako mwenyewe, bali pia kwa ajili ya kufanya mapenzi ya Mungu, na kwa ajili ya kumpenda Yeye. Hiyo ndiyo aina ya sala ya kweli kabisa.

Kimetoholewa kutoka katika “Kuhusu Desturi ya Sala” katika Neno Laonekana katika Mwili

Madondoo ya Mahubiri na Ushirika kwa ajili ya Marejeo:

Kuna matokeo mengi ambayo ushirika wa kweli na Mungu lazima utoe: Kwanza, wakati wa kuwasiliana kwa karibu na Mungu, tunaweza kuja kujua ukweli wa upotovu wetu na kiini cha asili yetu, kutimiza matokeo ya kujijua. Mbele ya Mungu, tunapaswa mara nyingi kuwazia mambo ambayo tumeyafanya ili kuona iwapo kwa kweli yanakubaliana na mapenzi ya Mungu au la, kuona tumetegemea nini kuishi. Iwapo tumeishi kwa neno la Mungu, basi huo ni ushuhuda wa kuingia katika maisha. Iwapo tumeishi kwa falsafa ya Shetani, hayo ni maonyesho ya asili potovu ya Shetani, ambayo inachukuliwa kuwa dhambi. Pili, wakati wa kuwasiliana kwa karibu na Mungu, hatutimizi tu maarifa ya kweli ya sisi wenyewe lakini tunatimiza pia maarifa ya kweli ya Mungu, ambayo ni matokeo ya kuwasiliana kwa karibu na Mungu. Baada ya kutimiza maarifa ya kweli ya Mungu, tutaanza kumcha Mungu katika mioyo yetu, kumtii Mungu katika mioyo yetu, na kumpenda Mungu katika mioyo yetu, ambayo hatimaye yataleta ndani yetu uamuzi wa kumtumikia Mungu. Haya ndiyo matokeo yanayotimizwa na kumjua Mungu, na pia ni matokeo yanayotimizwa na kuwasiliana kwa karibu na Mungu. Tusipotimiza matokeo haya katika mawasiliano yetu ya karibu na Mungu, hiyo inatosha kuthibitisha kwamba hatujaingia katika njia sahihi katika maombi yetu, na kwamba kwa kweli hatujawasiliana kwa karibu na Mungu. Watu wengine husema: “Haya, nimeomba kwa miaka mingi, kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba ninawasiliana kwa karibu na Mungu?” Kisha unapaswa kupima hili kulingana na matokeo haya, Je, una matokeo ya kujijua katika maombi yako kwa Mungu? Je, una matokeo ya kutafuta mapenzi ya Mungu na ukweli? Je, una matokeo ya kumtii Mungu? Je, una matokeo ya kumcha Mungu? Je, una matokeo ya kumpenda Mungu? Iwapo huna mojawapo ya matokeo haya, basi maombi yako ni matupu, hayana maana, na huwasiliani kwa kweli na Mungu kabisa.

Kimetoholewa kutoka katika Mahubiri na Ushirika Kuhusu Kuingia Katika Maisha

Iliyotangulia: 3. Watu wanafaa kupitiaje hukumu na adabu ya Mungu ili kuokolewa?

Inayofuata: 5. Mtu anawezaje kuanzisha uhusiano wa kawaida na Mungu?

Ulimwengu umezongwa na maangamizi katika siku za mwisho. Je, hili linatupa onyo lipi? Na tunawezaje kulindwa na Mungu katikati ya majanga?
Wasiliana Nasi
Wasiliana nasi kupitia WhatsApp

Maudhui Yanayohusiana

2. Tofauti kati ya njia ya toba na njia ya uzima wa milele

Hata ingawa Yesu Alifanya kazi nyingi miongoni mwa wanadamu, Yeye Alimaliza tu ukombozi wa wanadamu wote na akawa sadaka ya dhambi ya mwanadamu, na Hakumwondolea mwanadamu tabia yake yote ya upotovu. Kumwokoa mwanadamu kikamilifu kutokana na ushawishi wa Shetani hakukumlazimu Yesu kuchukua dhambi zote za mwanadamu kama sadaka ya dhambi tu, lakini pia kulimlazimu Mungu kufanya kazi kubwa zaidi ili kumwondolea mwanadamu tabia yake kikamilifu, ambayo imepotoshwa na Shetani. Na kwa hivyo, baada ya mwanadamu kusamehewa dhambi zake, Mungu Amerudi katika mwili kumwongoza mwanadamu katika enzi mpya, na kuanza kazi ya kuadibu na hukumu, na kazi hii imemleta mwanadamu katika ulimwengu wa juu zaidi. Wote wanaonyenyekea chini ya utawala Wake watapata kufurahia ukweli wa juu na kupata baraka nyingi mno. Wataishi katika mwanga kwa kweli, na watapata ukweli, njia na uzima.

21. Kumfuata Mungu ni nini?

Maneno Husika ya Mungu:Kilicho na umuhimu mkuu katika kumfuata Mungu ni kwamba kila kitu kinapaswa kuwa kwa kadri ya maneno ya Mungu leo:...

Mipangilio

  • Matini
  • Mada

Rangi imara

Mada

Fonti

Ukubwa wa Fonti

Nafasi ya Mstari

Nafasi ya Mstari

Upana wa ukurasa

Yaliyomo

Tafuta

  • Tafuta Katika Maneno Haya
  • Tafuta Katika Kitabu Hiki