Programu ya Kanisa la Mwenyezi Mungu

Sikiliza sauti ya Mungu na ukaribishe kurudi kwa Bwana Yesu!

Tunawakaribisha wote wanaotafuta ukweli wawasiliane nasi.

Kupitia Utunzaji wa Uangalifu wa Mungu wa Wokovu wa Mwanadamu katika Maafa

6

Muling , Beijing

Agosti 16, Mwaka wa 2012

Mnamo Julai 21, mwaka wa 2012, Beijing ilipata mvua kubwa zaidi katika miaka sitini. Katika mvua hiyo kubwa niliona matendo ya Mungu na kuona jinsi Yeye huwaokoa mwanadamu.

Siku hiyo adhuhuri, dada zangu watatu na mimi tulikuwa tumekutana. Nje mvua ilikuwa ikiendelea kunyesha. Saa kumi u nusu jioni mume wangu, ambaye hakuwa muumini, alirudi akitwambia kwamba kulikuwa na maji mengi kwa mzunguko kiasi kwamba watu hawakuweza kupitia. Hata hivyo, saa kumi na moja jioni aliondoka kwa haraka sana kwenda kwa zamu yake ya usiku kazini. Wakati huo sikuhisi kitu chochote kisicho cha kawaida, na nilienda kupika chakula cha jioni kama kawaida. Saa moja usiku, mpangaji wetu kwa ghafla alibisha mlango akiniita, na nilipotoka kuangalia, kile nilichoona kilinipa mshtuko mkubwa: Maji ya mvua yalikuwa tayari yamejaza ua na yalikuwa yakiingia kwa pembe za mashariki na magharibi za nyumba, wakati maji yaliyokuwa juu ya ardhi yaliendelea kuongezeka. Mwanangu wa kiume nami tulijaribu kuzuia mtiririko wa maji, lakini hatukufaulu. Katika kukata tamaa, nikapiga magoti ndani ya maji, nikimwita Mungu, “Ee Mungu, nakuomba unifungulie njia.” Wakati huo tu kampuni ya mume wangu ikapiga simu na kuuliza kama alikuwa nyumbani, na nilipokuwa nikichukua simu maji yalikuwa tayari yakija katika sehemu kuu ya nyumba. Nilitambua sasa jinsi mambo yalivyokuwa mazito, na nikaanza kuhangaika juu ya mume wangu bila kujua ni nini kilichokuwa kimemtokea. Nilipiga magoti tena ndani ya maji ili kumwita Mungu katika wasiwasi wangu, “Ewe Mungu! Ni katika kukakabiliana na mafuriko haya ya ghafla tu ambapo ninajihisia mwenyewe hasira Yako, na kutambua uasi wangu mwenyewe na usaliti. Ungependa tugeuze mioyo yetu kukuelekea Wewe, na kuishi kwa urahisi kwa kukutegemea Wewe, lakini bado ninaendelea kushikilia familia, mume wangu na mtoto wangu na siwaachilii. Ewe Mungu! Ni sasa tu ninapoelewa kuwa kati ya wanadamu hakuna mtu anayeweza kumletea yeyote chochote, na hakuna mtu anayeweza kumwokoa yeyote; ninaweza kukutegemea Wewe tu. Mume wangu amekuwa zaidi ya saa 4 njiani kwelekea kazini, lakini bado hajafika kwa kampuni, na sijui kinachoweza kuwa kilitokea njiani. Bila kusita namwaminia mikononi Mwako, na kila kitakachotendeka, bila kusita ninatii mpango Wako na utaratibu Wako!” Niliendelea kuomba jinsi hii tena na tena, na takriban saa tatu usiku mume wangu kwa ghafla akasimama mbele yangu kama ameloweka kabisa. Nilimshukuru Mungu bila kukoma katika moyo wangu kwa kumwokoa. Wakati huu maji ndani ya chumba yalikuwa tayari yamepanda hadi sehemu ya chini ya paja langu na nilimchukua mume wangu nikisema, “Omba pamoja nami, maisha yetu ni ya Mungu kutoa.” Mume wangu alikubali kwa kichwa, na tukapiga magoti katika maji pamoja katika sala. Tulipokuwa tukiomba, ghafla nikasikia mpangaji wetu akipaaza sauti, “Maji yanapungua! Yanapungua!” Katika moyo wangu nilifurahi; nje mvua ilikuwa ikishuka, hivyo maji yanawezaje kuwa yakipungua? Huu ulikuwa ni uweza wa Mungu! Ni kupendeza kwingi kulikoje, uaminifu mwingi ulioje alio nao Mungu; Anampenda mtu sana kabisa. Sisi ni duni sana na waasi, Mungu hutuhurumia sana, na husikiliza kilio chetu na kutuokoa kutoka kwa majanga. Mimi kweli sijui ni maneno gani ambayo yanaweza kuonyesha shukrani yangu na ibada ya Mungu.

Baada ya mvua hii nzito, mume wangu, mama mkwe wangu na wenzangu pia walimwamini Mungu, na nikamshukuru Mungu kwa wokovu wao. Kwa njia ya uzoefu huu nilielewa kweli kwamba Mungu hushusha maafa sio kuwaangamiza wanadamu lakini kuathiri wokovu wao. Kwa upande mmoja, Yeye hutupa tahadhari, watoto tulio vipofu na waasi ambao humwamini Yeye lakini bado tuko shingo upande na humdanganya na kumsaliti Yeye. Kwa upande mwingine, ni zaidi kuziokoa roho zote fukara ambazo kwanza zilikuwa Zake lakini bado zinaishi chini ya utawala wa Shetani. Njia hii ya wokovu ina utunzaji mwingi wa uangalifu wa Mungu. Kama maneno ya Mungu yanavyosema: “Leo hii, Sishuki tu juu ya taifa la joka kuu jekundu, Mimi pia Nageuza uso Wangu kuelekea ulimwengu mzima, mpaka kila kitu cha mbingu kinatetemeka. Kunayo sehemu hata moja isiyopitia hukumu Yangu? Kunayo sehemu isiyo chini ya mateso Ninayovurumisha kuelekea chini? Kila Ninapoenda Nimesambaza ‘mbegu za maafa’ ya kila aina. Hii ni mojawapo ya njia ambazo Nafanya kazi, na bila shaka ni kitendo cha ukombozi kwa ajili ya mwanadamu, na kile Ninachompa bado ni aina ya upendo. Nataka kufanya hata watu zaidi wapate kunijua Mimi, waweze kuniona Mimi, na kwa njia hii wapate kumcha Mungu ambaye wao hawajamwona kwa miaka mingi sana lakini ambaye, leo hii, ni halisi” (“Tamko La Kumi” ya Matamshi ya Mungu kwa Ulimwengu Mzima katika Neno Laonekana katika Mwili). Siwezi kujizuia kutoa sifa zangu kwa Mungu tena: “Ee Mungu, upendo Wako ni wa kweli sana, kwa maana nimeona kwamba bila kujali Unachokifanya yote ni kwa sababu ya kutuokoa. Sasa ninafurahia uweza Wako na hekima na ninaona upendo Wako, wokovu Wako, na hata zaidi naona wazi nia Zako za shauku. Siwezi tena kuwa asiyejali na asiyekuwa na shukrani. Ninatamani tu kufanya liwezekanalo ili kueneza injili Yako ya ufalme, ili kurejesha roho zaidi zilizopotea kwa familia Yako, na kwa njia hii kwa hakika kuutoa moyo wangu Kwako ili nipate upendo Wako mkubwa kama malipo!”

Maudhui Yanayohusiana

 • Katikati ya Maafa Niliona Ulinzi wa Mungu

  Kwamba neno la Mungu huahidi watu kwamba Mungu hutunza na hulinda, kwamba Mungu hutawala vyote, kamwe halitakuwa tena fungu la maneno tu kwangu. Katikati ya maafa haya nilipata nuru kwa wingi. Nilipata uzoefu kwamba tukiweka mustakabali na jaala zetu mikononi mwa Mungu, sio kuandaa mbadala na mipango kwa ajili yetu wenyewe, lakini kutafuta ukweli na kumridhisha Mungu kikamilifu, basi bila kujali ni hali ipi Mungu atatufadhili, kutulinda, na kutusaidia wakati wa matatizo yoyote. Kwa sababu Mungu ni mwenye haki kwa kila mtu.

 • Wakati wa Uzoefu Mmoja Niliona Ulinzi wa Mungu

  Kweli, wakati wa uzoefu huu, niliona kwa kweli Mungu akitutunza na kutulinda. Baada ya nyumba yetu kuchomeka, kama si kwa Mungu kuwahamasisha watu kadhaa kuja na kuuzima moto huo, basi kuitegemea nguvu za familia yetu peke yake hakungekuwa njia ya kuuzima moto. Upepo ulipokuwa ukisukuma moto chini kwelekea sehemu kuu ya nyumba yetu, kama si kwa Mungu kutumia nguvu Zake kuu kubadili mwelekeo wa upepo, basi vitabu vya kanisa, nafaka zetu na nyumba yetu yote ingekuwa imeteketezwa. Wakati mume wangu alipoukabili moto bila woga ili kuwaokoa nguruwe, kama haingekuwa ulinzi wa Mungu, chini ya ukali wa moto mkubwa kama huo ingewezekana kabisa kuwa mume wangu angechomeka hadi kufa, hangeweza kutoka nje tu bila kuumia hata unywele mmoja kichwani mwake. Tulivyozidi kuwasiliana kwa karibu, ndivyo tulivyozidi kuona nguvu kubwa ya Mungu na upendo. Hatukulalamika u, lakini mioyo yetu ilijaa shukrani isiyo na kikomo kwa Mungu.

 • Upendo wa Mungu ni wa Kweli Kabisa

  Katika siku za nyuma sikuweza kufungua kinywa changu kuhubiri, sikuthubutu kuzungumza. Kwa njia ya uzoefu huu mimi sitarudi nyuma tena; niko tayari kuweka jitihada zote kuchukua uzoefu wangu na kushuhudia. Kwa kuwa niliona na kupata uzoefu wa wokovu wa Mungu na upendo Wake wa kweli na halisi zaidi katika jaribio la maafa, ninawezaje kukosa kuwa na ushuhuda Kwake?

 • Bila Ya Wokovu wa Mungu, Singeweza Kuwa Hapa Leo

  Mimi ni dada mzee mwenye miguu miwili yenye kasoro. Hata wakati hali ya hewa ni nzuri nje, nina shida kutembea, lakini wakati maji ya mafuriko yalipokuwa karibu kunimeza, Mungu aliniruhusu kutoroka hatari kimiujiza.