Tunawakaribisha wote wanaotafuta ukweli wawasiliane nasi.

Kubagua dhidi ya Watu wa Nje ni Uovu Sana

0

Xiaojin Kaunti ya Pan’an, Mkoa wa Zhejiang

Katika mwezi wa Februari mwaka wa 2007, kanisa lilipokea mpango wa kazi uitwao “Nyunyizia na Uwape Waumini Wapya ili Kuwasaidia Kukita Mizizi Haraka Iwezekanavyo.” Ulisisitiza kuwa “Ni lazima wawape majukumu upya wale wote wanaofaa na walio na tajriba katika kuwanyunyizia waumini wapya ili kukamilisha kazi hizi. Wale wasiofaa katika kuwanyunyizia waumini wapya hawapaswi kutumiwa kabisa katika nafasi hii, na ni lazima wahamishwe hadi vituo vingine vya kazi ili kazi hii isicheleweshwe” (Ushirika kutoka kwa Aliye Juu). Baada ya kuona mpango huu, badala ya kutumia kanuni kupima iwapo dada kutoka katika wilaya yetu aliyekuwa akiwanyunyizia waumini wapya alikuwa anafaa, nilikuwa tayari na mawazo dhidi yake: “Mtu huyu alitekeleza wajibu wake kwa uzembe na hakulenga kula na kunywa maneno ya Mungu. Mbali na hilo, alitunza mwili wake, hivyo hakuwa anafaa kuwanyunyizia waumini wapya. La muhimu zaidi, alidhani kuwa alikuwa bora na akawa na kiburi na kuwapuuza wengine. Mara ya mwisho, alienda kwa viongozi wa ngazi za juu na kuongea mabaya kunihusu. Isingekuwa kwa sababu ya matakwa ya kazi yangu, kamwe singemsikiliza tena.” Katika kuwaza kuhusu jambo hili, nikafanya mpango: Mbona nisijifaidi kutokana na fursa hii na nimpe mtu mwingine nafasi yake ili kamwe nisiweze kumuona tena? Je, yeye si mwenye kiburi? Nitampa mtu mwingine nafasi yake kisha nitaona jinsi alivyo mwenye kiburi!

Kama matokeo, sikupima kufaa kwa kazi yake na sikuwa ninafikiri katika kufaidika kwa kanisa. Nilikuwa tu katika haraka ya kumpa mtu mwingine nafasi yake. Baadaye, nilihamisha kiongozi wa kanisa kwenda kwa wilaya ili kutekeleza wajibu wa unyunyizaji bila kujali. Katika mtazamo wangu, mtu huyu angestahimili matatizo, alizungumza maneno yenye huruma na alikuwa anafanya kazi kwa haraka. Alikuwa wa huruma kwa watu na alikuwa anafaa sana katika kazi ya kunyunyizia. Sikufahamu kuwa viongozi wa ngazi za juu walifikiri kuwa mtu huyu hakuwa anafaa na kuwa dada yule wa kwanza alikuwa anafaa zaidi. Nilifanya nilivyoweza kuongea mazuri kuhusu kiongozi huyu wa kanisa, hata kwa kiwango cha kusema kuwa hakukuwa na mtu mwingine bora kumliko. Wakati tu ambapo sikuwa tayari kukubali mapendekezo yao, nilipokea habari zikisema kuwa kiongozi huyu wa kanisa alikuwa akichunguzwa na joka kuu jekundu. Bila chaguo lingine lolote, nilijiweka kando na huku nikiwa na kisasi nikamrejesha yule dada wa kwanza. Moyo wangu ulikuwa na wasiwasi sana na huzuni, na nilihisi kuwa sikuwa na mahali popote pa kuzungumza kuhusu mashaka yangu.

Hii iliendelea hadi siku moja niliposoma katika kifungu katika mahubiri ya mtu: “Jinsi wale wanaohudumu kama viongozi huwatendea dada na ndugu wale ambao huona hawasikizani, wale ambao huwapinga, na wale ambao huwa na mitazamo iliyo tofauti kabisa nao ni suala kuu sana na linapaswa kushughulikuwa kwa makini. Iwapo hawataingia katika ukweli wa jambo hili, hakika watambagua na kuwazima watu wanapokumbana na suala la aina hii. Aina hii ya kitendo kwa ufupi ni maonyesho ya asili ya joka kuu jekundu ya kumpinga na kumsaliti Mungu. Iwapo wale wanaohudumu kama viongozi watafuatilia ukweli, na wawe na dhamiri na mantiki, watatafuta ukweli na waushughulikie jambo hili ipasavyo” (Ushirika kutoka kwa Aliye Juu). Wakati huu, singejizuia kufikiria kuhusu uhamishaji wa hivi karibuni wa mfanyakazi wa kunyunyizia wa wilaya. Wakati huo, Mungu alinizuia kufanya kitendo kibaya ili kuilinda kazi Yake mwenyewe, jambo ambalo lilizuia mpango wangu kufaulu. Hata hivyo, asili ya kishetani na sumu ya joka kuu jekundu iliyokuwa ndani yangu ilipata mwangaza kikamilifu. Mpango wa kazi ulisisitiza kwa wazi kufanya chochote kiwezekanacho ili kuwanyunyizia waumini wapya na kuhamisha wafanyakazi wanaofaa wa kunyunyiza. Lakini licha ya dharura ya Mungu ya kuwaokoa watu, na bila kufikiri kuhusu kufanya kazi vyema, iligharimu uhuru wa kutobagua na kumshambulia aliyenikosea. Katika kufanya hivyo, mimi sikuwa ninatumia njia sawa za kudharau kama joka kuu jekundu ili kuwaondoa watu wa nje? Huku kulikuwaje kumtumikia Mungu? Ilikuwa tu kuwakandamiza watu na kuwabagua. Ilikuwa kupinga na kuvuruga kazi ya kanisa. Kwa hakika nimeharibiwa na Shetani sana. Vitendo vyangu havikuwa tofauti na vile vya joka kuu jekundu. Joka kuu jekundu hutumia njia za kusikitisha ili kuwaondoa watu wa nje. Pia nilikuwa ninaitoa nafasi ya aliyenikosea kwa mtu mwingine kwa kusingizia kuweka mipango ya kazi katika utendaji. Joka kuu jekundu huwapandisha vyeo linaowapenda na nilikuwa ninampandisha mtu cheo ambaye mimi binafsi nilidhani alikuwa mwema na ambaye alipatana na maoni yangu. Joka kuu jekundu hufuata kanuni ya kishetani ya “Wale wanaotii watafaulu; wale wanaopinga wataangamia.” Pia nilitumia “mamlaka” yangu kulipiza kisasi kwa mtu aliyenikosea na ambaye alikuwa na wazo kunihusu. Joka kuu jekundu hugeuza ukweli; halina haki na linapendelea. Nilikuwa na hisia nilipomshutumu mtu ambaye hakukubaliana na matakwa yangu bila kufikiria. Niliendelea kunena mazuri kuhusu mtu niliyempenda hata kwa kiwango cha kutia chumvi, kunena kinyume na ukweli. … Sasa ninaona kuwa sumu ya joka kuu jekundu imekita mizizi ndani yangu. Tayari imekuwa sehemu ya maisha yangu, kwa kiwango kuwa inaathiri kila kipengele cha tabia yangu. Sumu ya joka kuu jekundu hunifanya mwenye dhambi na mwenye nia mbaya; hufanya moyo wangu kuwa mchafu, wa kulaaniwa, na mbaya, hii hunifanya kumpinga mtu kiujinga. Isingekuwa kwa sababu ya nuru ya Mungu, ningekuwa ningali ninaishi katika uovu wangu mwenyewe na bado ningekuwa ninatafakari kuhusu nia zangu zilizofeli. Hakika singejua kwamba nilikuwa nimepoteza fikira na dhamiri zangu kabisa na kuwa tabia yangu ilikuwa inakosea tabia ya Mungu.

Mwenyezi Mungu, mahusiano yako yamenifanya kuona kuwa asili yangu ni mbovu sana na ya kusikitisha. Mimi ni mfano kamili wa joka kuu jekundu; tabia yangu haina utofauti wowote na joka kuu jekundu. Kutoka sasa, niko tayari kufuata ukweli kwa utendaji. Nitajichunguza kwa kulinganisha mawazo, maneno na matendo yangu na neno la Mungu, na kutambua asili ya joka kuu jekundu ndani yangu. Nitaona kiini chake kwa wazi na hakika nitalichukia, kuligeuka, na kuwa mwanamume halisi aliye na ubinadamu wa kuufariji moyo Wako!

Maudhui Yanayohusiana

 • Kila Neno la Mungu ni Maonyesho ya Tabia Yake

  Ni sasa tu ninapoelewa kwamba kama napenda kuielewa tabia ya Mungu, ni lazima nijaribu kwa bidii kuelewa na kutafuta ukweli ndani ya kila sentensi ya Mungu. Kwa njia hii, hakika nitafaidika sana. Kuanzia leo kwendelea, natamani kuzingatia kuweka juhudi nyingi zaidi katika maneno ya Mungu, na kutafuta hivi karibuni kuwa mtu ambaye ana ufahamu kiasi wa Mungu.

 • Mbona Ujihusishe na Hila Unapomtumikia Mungu

  Ee Mungu! Asante kwa kufunua asili yangu ya kiburi na majivuno. Kuanzia siku hii na kuendelea, hakika nitachukulia hili kama onyo na kuweka juhudi zaidi katika kujua asili yangu. Nitafanya kazi hasa kulingana na mipangilio ya kazi. Kwa kweli nitakuwa mtu mwenye mantiki, anayezingatia kanuni, na aliye na moyo wa uchaji Kwako.

 • Nilipitia Wokovu wa Mungu

  Mungu mpendwa, asante! Kupitia uzoefu huu, ninatambua kwamba wokovu Wako ni wa kweli na hukumu Yako na kuadibu vimejaa upendo. Bila hukumu Yako na kuadibu, singewahi kamwe kujitazama kwa kweli. Ningendelea kuishi katika upotovu, hali yangu ikiendelea kuharibika, kukanyagwa na Shetani na hatimaye kubebwa naye. Kupitia uzoefu huu, nilitambua pia kuwa kiini Chako ni upendo na kwamba matendo Yako yote yanalenga kuwaokoa wanadamu. Mungu, ninaapa kujiwekeza kikamilifu katika kutafuta ukweli na kuanza upya. Bila kujali matokeo ni yapi, ninaapa kutimiza wajibu wangu wa kiumbe ili kuyaridhisha mapenzi Yako.

 • Baada ya Kupoteza Hadhi Yangu

  Nikiangalia maneno ya Mungu na nikifikiri juu yangu mwenyewe, niligundua kuwa kile nilichokuwa nikifuatilia hakikuwa ukweli kamwe, wala sikuwa nikitafuta kumtosheleza Mungu, lakini badala yake ilikuwa sifa, faida na hadhi. Nikiwa na hadhi, kujiamini kwangu kuliongezeka mara mia moja; bila hadhi, nilikuwa mwenye harara na wa huzuni sana hivi kwamba singeweza kujisumbua kufanya kazi. Kwa kweli nilijisahau kwa hadhi yangu nikiharakisha pote nikijihusisha mchana kutwa na mambo haya yasiyo na maana na yasiyo na thamani na kupoteza wakati mwingi; na nilipata nini mwishowe? Tabia ya aibu niliyoionyesha leo?